Đóng
boi-thuong

Quản Trị 25/11/2016 Tin tức Tin pháp luật

Bồi thường thiệt hại do oan sai

Những ngày gần đây, dư luận xã hội quan tâm về vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan suốt 10 năm. Qua vụ việc này, nhiều vấn đề được đặt ra, trong đó nhiều bạn đọc nêu thắc mắc về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong trường hợp có sai sót từ […]

Xem thêm