Siemens tặng Chợ Rẫy hệ thống lưu trữ, truyền hình ảnh

Theo các bác sĩ làm việc tại Phòng Chụp phim BV Chợ Rẫy, bằng việc kết nối tất cả các thiết bị hình ảnh đến người sử dụng thông qua hệ thống mạng tích hợp, giải pháp PACS cho phép xử lý, lưu trữ và truyền hình ảnh dưới dạng số hóa nhanh chóng và […]

Xem thêm