Bồi thường thiệt hại trong tai nạn giao thông

Pháp luật Việt Nam chưa có quy định riêng biệt để bảo vệ người bị thiệt hại trong tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ. Tuy nhiên, các quy định về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra tại Bộ luật Dân sự 2005 và Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP về bồi […]

Xem thêm