Phạt nặng nếu bán hàng online không đăng ký

Cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) dưới các hình thức website TMĐT bán hàng, website cung cấp các dịch vụ TMĐT và các loại hình website khác sẽ bị phạt nặng nếu bán hàng online không đăng ký. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông […]

Xem thêm